Co je koučink?

„Člověka nemůžete naučit vůbec nic. Jen mu můžete pomoci najít to, co už v něm je.“ (Galileo)

Koučink je metoda vedoucí k objevení vnitřního potenciálu, který má v sobě každý z nás. Často o něm nevíme, neumíme s ním zacházet, anebo ho smysluplně využít. Koučování pracuje s přítomností, se zaměřením na budoucnost. Je to proces, který v relativně krátké době pomáhá k rychlému osobnímu rozvoji a růstu a vede k uvědomění si, že svůj život máme ve svých rukou a jedině my sami jsme za svá rozhodnutí zodpovědni. Koučink například pracuje s tzv. neurolingvistickým programováním mysli (NLP), což je samostatný komunikační a psychoterapeutický směr, který využívá poznání, že lidský mozek lze programově směřovat k pozitivnímu myšlení a využít tak v tomto směru jeho potenciál.