Jak rozvinout osobnost dítěte? Nežijte životy podle druhých a posilujte sebeúctu

 • 0 Comments
 • 06 července 2015

Mnozí z Vás, kteří se právě nacházíte v roli rodičů, si možná kladete otázky, co nejlepšího dělat, aby vaše dítě bylo šťastné, a to i bez ohledu na to, v jaké životní situaci se právě můžete být. Jakým způsobem v dítěti podpořit jeho talent a naopak nepotlačit jeho osobnost, aby z něj vyrostl zdravě sebevědomý člověk, schopný přijmout zodpovědnost za svůj život. Já sama jako matka dvou dospělých dcer jsem si takové otázky v minulosti kladla nesčetněkrát. Byly doby, kdy jsem si i vyčítala, co jsem mohla udělat a neudělala, místo toho, abych se tehdy raději soustředila na přítomnost. Díky trvalé práci na svém osobním rozvoji a později i díky zkušenostem z praxe koučinku, jsem leccos pochopila. Mé dcery dospěly v osobnosti, které žijí život podle svých představ, plní si své sny a jsou si vědomy své vlastní zodpovědnosti. Pokud si uvědomíme, že každý člověk je originál a úplně každý si na tento svět přináší potenciál talentů, který může během života naplno využít a rozvinout, začneme na výchovu dětí pohlížet z ještě dalšího úhlu pohledu.

Odhalte příčiny, změňte staré vzorce chování a nahraďte je novými

Možná si někteří z vás uvědomili, nebo si právě uvědomujete, že nežijete svůj vlastní život, ale jen naplňujete očekávání druhých a sami sebe popíráte. Přistihujete se, jak opakujete vzorce chování svých rodičů, které se vám jako dítěti nelíbily a přenášíte je dál na své potomky. Od narození je totiž naše osobnost formována rodinou, kamarády, učiteli, společensko-politickou situací atp., záleží, jestli ten vliv vychází z respektu k druhému nebo vědomé či podvědomé touhy přetvářet druhého k obrazu svému.  V dospělosti pak často mnozí z nás hledají zpátky své místo, kam vlastně patří, pracně se učí jednat asertivně, posilují sebevědomí, sebeúctu a složitě se vrací ke své prapůvodní podstatě, kterou ztratili právě vlivem okolí a výchovy. Je to přirozený proces a nelze z toho nikoho a nic obviňovat.

10 kroků, jak se stát dobrým rodičem – průvodcem ve výchově dětí?

 1. Pracujte na své sebedůvěře, sebeúctě a sebelásce. Tím pomáháte dítěti při formování zdravé a vyrovnané osobnosti.
 2. Posilujte smysl pro humor a denně si najděte důvod, proč se s dětmi od srdce zasmát. I když nebudete mít náladu, věřte, pomůže to i vám.
 3.  Respektujte dítě jako osobnost a nechtějte si realizovat své nesplněné sny jeho prostřednictvím.
 4. Pokládejte dítěti otevřené otázky a ptejte se, co ho baví, čím by chtělo být a nesnižujte jeho dětskou fantazii. Podpořte ho v tom, co ho baví a co dělá s nadšením. Naslouchejte mu a učte ho přímosti a projevení citů.
 5.  Požádá-li vás dítě o radu, dříve, než mu ji dáte, zeptejte se ho: Jak bys to udělal/a, řešil/ty ty? Povedete ho k tomu, aby to nejlepší možné řešení začal hledat uvnitř sebe.
 6. Neřešte vaše starosti před dětmi nebo přímo s dětmi.  Aniž si to uvědomujete, přehazujete tím na ně svůj díl zodpovědnosti.
 7.   Zajistěte si hlídání dětí a udělejte si čas jen pro sebe, a to jak s partnerem, tak i bez partnera.  Odpočinete si, načerpáte novou energii a svým dětem budete inspirací a mnohem více jim předáte, než kdybyste za každou cenu trávili čas pouze s nimi.
 8. Zaveďte si rodinné rituály, jako například společné snídaně, večeře, výlety, sport, hry, předčítání z knih, zpívání atp., a ty si se svými dětmi naplno užívejte.
 9. Vychovávejte s citem, vlídností a důsledností. I když vás dítě rozzlobí, vyhněte se direktivním soudům a ponižujícím větám typu: Z tebe nic nebude! Ty jsi úplně hloupý/á! Jídlo se musí dojídat! Proč máš dvojku a ne jedničku! Podvědomě se v dětech zakládá na sníženém sebevědomí, nedostatku sebelásky, perfekcionismu, workoholismu nebo syndromu vyhoření
 10. Nevracejte se do minulosti a nevyčítejte si, pokud máte pocit, že jste ve výchově něco nezvládli nebo se zachovali špatně. Nevláčejte s sebou břemeno minulosti, tu už nezměníte. Přijměte to, poděkujte za tu zkušenost, odpusťte si a soustřeďte se už jen na Teď a Tady. Uvidíte, jak se váš život projasní.