Toužíte po harmonickém partnerství? Nejprve najděte vztah sami k sobě

 • 0 Comments
 • 11 října 2016

Vztahy a opět vztahy.  Od nich se odvíjí život, ať si to připouštíme nebo ne. Z mého života vím, že dobrý vztah, ať je partnerský, přátelský nebo rodinný, se odvíjí od vztahu, jaký máme sami k sobě.  Pokud jsme sami se sebou v pořádku, jsou v pořádku i naše vztahy. Máte-li ale teď pocit, že je to nemožné, netrapte se tím. Ono být v souladu sám se sebou, přijmout se zcela bez podmínek a zbytečného očekávání, mít zdravé sebevědomí, sebeúctu a sebe-respekt, to je často práce na celý život. Je to proces.

Možná vás napadá, že se snažíte a ostatní to stále nevidí. Cítíte se zneuznaní, odmítaní, nesete si v sobě křivdu, bolest a nepochopení. I to je součástí procesu, kterým můžete projít až je svému vnitřnímu vítězství, pokud se pro to rozhodnete.

Jdete-li cestou opravdovosti, můžete jen získat. Například já jsem hodně let žila v nějaké představě, jak by měly vztahy vypadat, byla jsem plná očekávání, která ale přinášela zklamání. Jako bych se roky motala v kruhu, hledala chyby sama v sobě, vinila se, až přišlo rozhodnutí z toho kruhu vystoupit. Nejprve přišlo pochopení, které mi ale nešlo žít.  Znáte to, když něco chápete, ale v praxi to ne a ne zafungovat. A byl to právě ten proces, který způsobil, že pochopení se najednou stalo součástí i mého praktického života. A to se událo před pár lety.

Co se tehdy stalo? Pochopila jsem:

 • že lidé kolem jsou v pořádku takoví, jací jsou a pokud se nějak chovají, tak jen proto, že to zkrátka jinak neumí.
 • že nemusím s nimi trávit čas, i přestože je to “společensky” vhodné a mít kvůli tomu pocit viny. Stejně tak je v pořádku, že nemusíme mít rádi každého člověka, který s námi neladí.
 • že změnu mohu ve svém životě nastavit jen tím, že něco změním sama u sebe. A že všichni máme v sobě všechny potřebné zdroje tvořit svůj život podle svého.
 • že není třeba ve vztahu dělat zásadní kompromisy. Pokud lidé k sobě ladí, vztah plyne a dva lidé spolu už jen rostou.

Co z mého života díky tomu pochopení zmizelo?

 • Neberu si některé situace osobně (občas se s tím ještě potýkám, ale i to je součást procesu)
 • Žárlivost, chtít mít věci pod kontrolou a nárokovat si čas partnera pro sebe
 • Napětí, stres, nedůvěra a očekávání
 • Zbytečné domněnky, které berou energii, pohodu i čas

Co můj život obohacuje?

 • autenticita
 • dar tvořit si svůj život
 • přítomný okamžik
 • klid, radost a zdroj vnitřního štěstí
 • bezpodmínečnost

Lidé se mě často ptají, jestli tedy existuje jednotný návod, jak najít toho pravého partnera, jak pěstovat vztah, jak být šťastný a tvořit si svůj život v souladu se sebou. Já jim na to odpovídám, že žádná pevná pravidla nejsou a jedinou správnou odpověď najde každý sám v sobě, ve svém nitru. Tím, jak jsme každý zcela jiný, tak každý máme svou vlastní představu o životě, lásce, partnerství a štěstí.

Nejen dotazy lidí, práce s mými klienty v oblasti koučinku a osobního rozvoje, ale i má osobní zkušenost mě dovedla k tomu, že jsem sestavila 5 úhlů pohledů, které nejsou radami, ani pravidly.

Jsou jen průvodci na cestě k naplněnému životu a harmonickému partnerství:

 1. Buďte sami sebou ( vždy se ptejte svého nitra, jestli to, co děláte, pro co se rozhodujete, je v souladu s vámi. Jestli vás vede skutečně váš vnitřní rádce, nebo snaha zalíbit se okolí, strach z toho, co by tomu řekli ostatní, přání a zájmy vašich nejbližších) Tím posílíte sebelásku, seberespekt a sebeúctu. Uzdravíte váš vztah anebo otevřete cestu k sobě tomu správnému partnerovi.
 2. Pokud se vám nelíbí, jak se k vám partner chová, naciťte své nitro a své tělo, co vám říká. Pak si ujasněte (beze strachů, falešné odpovědnosti za druhého, posuzování a domněnek) jestli tohle skutečně chcete žít. Pokud cítíte, že ne, udělejte změnu. Pamatujte, že strach ze změny je vždy mnohem větší, než samotný proces změny. Pokud totiž jdete v souladu se sebou, život vám bude nápomocen a vy nebudete strádat.
 3. Přijměte skutečnost, že když vztah neladí a míjíte se, neznamená to, že jste horší vy nebo váš partner. Jste každý úplně jiní a jen k sobě neladíte. Není tedy nutné spolu setrvávat a trápit se.
 4. Pokud máte strach z nevyhovujícího vztahu odejít, spojují vás např. ekonomické a rodinné vazby, začněte posilovat svou autenticitu, pracujte na změnách sami u sebe a žijte v pravdě a opravdovosti sami se sebou. Vztahy se samy začnou řešit, tak jak mají pro vaše nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných.
 5. Vychutnávejte se přítomný okamžik a neuvízněte zbytečně v minulosti nebo budoucnosti.